Klikněte sem pro více informací o reklamě na tomto serveru.
ZAZEN - MEDITACE PRO VŠEDNÍ DEN

Autorka: PhDr. D. Hynková    Vyšlo dne: 18. 5. 2001

Zen vychází z učení Buddhy Šákjamuniho, který žil v severní Indii v šestém století před Kristem. Buddha prohlašoval, že je jenom člověkem a vše čeho dosáhl, připisoval pouze lidské inteligenci. Učil, že každý má možnost stát se Buddhou, když si to přeje a vyvine patřičné úsilí.V něco věřit ještě neznamená vidět a rozumět. Je třeba vidět prostřednictvím poznání a moudrosti. Po smrti Buddhy byly texty a učení různě interpretovány, školy se roztříštily, ale co zůstalo beze změny zachováno až do dnešní doby, je Buddhova pozice, zvaná lotosový květ. Bez této pozice by byl buddhismus pouhou myšlenkou. Pomocí této jednoduché pozice staré 25OO let dosáhli ti, kteří ji cvičili probuzení a tím i osvobození od utrpení.
Klikněte sem pro celý článek ...


Příběh z astrologicko-psychologické poradny: Zdraví a nemoc
Autorka: Mgr. Marie Hlávková     Vyšlo dne: 23. 4. 2001

Mgr. Marie HlávkováPaní Jitka se již delší dobu potýká s různými chorobami. Všechno začalo před několika lety ženskými problémy - cystou a záněty. Poté nastaly střevní potíže, únavový syndrom. V současné době má jakýsi EB virus, neviditelnou chorobu, která jí odebírá chuť do života, náladu a energii. Obcházení lékařů se stalo jejím denním chlebem, nyní dostává každý týden několik injekcí, bere prášky a podpůrné vitamínové kapsle.

Klikněte sem pro celý článek ...


"RODINNÉ PROKLETÍ"
Z POHLEDU ASTROPSYCHOLOGIE

Autorka: Mgr. Marie Hlávková     Vyšlo dne: 20. 2. 2001
Mgr. Marie Hlávková

Mluvíme-li v dnešní době o rodinném prokletí, většina lidí se ušklíbne a pomyslí si cosi o primitivním středověkém uvažování. Do naší "moderní doby" se takové babské pověry přece nehodí! Faktem však zůstává, že se často setkáme s rodinami, v nichž se celé generace potýkají se stejnými zdravotními či psychickými problémy, opakují zažité scénáře, a tím vytvářejí bludné kruhy utrpení, psychických bloků a frustrací. Psychologie pro tento jev používá název "černá pedagogika" nebo "opakující se rodinný scénář".

Klikněte sem pro celý článek ...

Psychologická
astrologie a naše životní cesta

Autorka: Mgr. Marie Hlávková     Vyšlo dne: 19. 9. 2000

Mgr. Marie Hlávková Co se dá určit pomocí astrologie? Je náš osud předurčen planetami? Dá se tomu věřit? Jak astrologie funguje? Co je to psychologická astrologie? …………..S takovými a dalšími otázkami se velice často setkávám. Lidé neví. Po letech mlčení se nyní sice s informacemi i astrology roztrhl pytel, ovšem v té záplavě se velice těžko plave. Mnoho lidé stále neví, co můžou od astrologie očekávat. Jedni se chtějí dozvědět, kdy se ožení nebo vdají a za koho, kdy porodí dítě, jestli jim bude vynášet podnikání či jestli se k nim vrátí partner. Druhá skupina lidí očekává od horoskopu hlubší sebepoznání a schopnost pochopit lépe své životní kroky a kolize. Ptají se na hlubší příčiny svého chování i chování druhých. Ti druzí odcházejí z konzultace psychologické astrologie většinou spokojeni.     Klikněte sem pro celý článek ...

NUMEROLOGIE - CESTA K SEBEPOZNÁNÍ
Autorka: Šárka Sehnalová     Vyšlo dne: 19. 9. 2000

Šárka Sehnalová Co je to numerologie? Jak již název napovídá, budeme se zamýšlet nad čísly. Čísla nás provázejí a hrají v našem každodenním životě tak důležitou roli, ale jen málo kdo z nás si tuto skutečnost uvědomuje. Všechno na světě podléhá předvídatelnému vývoji v cyklech a tyto cykly je možné měřit čísly. Nejdůležitější čísla jsou čísla našeho data narození. Datum narození zdaleka nevypovídá jen o povahových vlastnostech. Lze z něj vyčíst i mnoho o schopnostech člověka vyrovnat se s problémy každodenního života, o jeho profesionálních možnostech, zdravotních potížích, problémech v dětství. Numerologie zkoumá datum narození určitého člověka s cílem poznat a pochopit sebe sama. Numerologie je oborem, který mě zaujal pro mnoho možností, které nabízí. Čísla vyjadřují informace pro nás, kteří se chceme dozvědět více o sobě, svých blízkých, spolupracovnících, dětech, partnerovi atd..     Klikněte sem pro celý článek ...

 

Chcete další články? Zkuste to v archivu.
Copyright © 2000 Návrat ke zdraví


Kliknutí sem Vás přivedě zpět na začátek.